naše poslání

Náš institut je platforma pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu s našimi partnery pořádáme besedy a semináře o vzdělávání určené nejširší veřejnosti. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Prostřednictvím projektů institutu nebo spřátelených organizací podporujume iniciativy usilující o (v pozitivním smyslu slova) lidský a efektivní proces vzdělávání mladých lidí.

náš tým

Jádro institutu tvoří volně spjatá skupina nezávisle jednajících lidí s hlubokými kompetencemi nejenom v oblasti vzdělávání.

Jan Kysela

Jan Kysela

jan.kysela@inovativnivzdelavani.cz

Pro Institut zajišťuje koordinaci projektů a spolupráci s partnerskými organizacemi. Zastupuje Institut ve SKAVU, kde vede pracovní skupinu, která se zabývá filmovým zpracováním Desatera SKAVU.

Zkušenosti s různými vzdělávacími systémy nabíral v Anglii, Singapuru, Španělsku, Německu a na Novém Zélandu. Po návratu ze svých studií pomáhal s rozjezdem organizace EduFórum. Je jedním ze zakladatelů Školy 21. Půl roku strávil v klášterech na Srí Lance, v Myanmaru, Anglii a Francii.

V současné době se podílí na nově vznikajícím programu Beautiful minds. Zajímá se o rozvoj inovativních přístupů ve vzdělávání, všímavou výchovu a meditace.

Pavel Kraemer

Pavel Kraemer

pavel.kraemer@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval matematiku na MFF UK a waldorfskou a intuitivní pedagogiku. Učil na alternativních školách u nás i v zahraničí. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu zajímavých škol. Organizuje vzdělávání učitelů a ředitelů, několik škol pravidelně doprovází.

Založil Institut pro Podporu inovativního vzdělávání. Pro veřejnost spoluorganizoval festivaly inovativních škol InoEduFest a besedy o vzdělávání v Divadle Kampa a v centru Itaka. Pomáhá se zakládáním nových škol a se zaváděním inovativního přístupu na druhém stupni.

Jindřich Monček

Jindřich Monček

jindrich.moncek@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval Pedf UK Praha, dále se  vzdělávál v mentoringu a řízení školy. Jako učitel zaváděl metody aktivního učení na prvním i druhém stupni. Jako ředitel státní školy proměňoval školu na otevřenou, komunitní a učící se organizaci.

Založil a pět let vedl soukromou Základní školu JEDNA RADOST v Poděbradech založenou na hodnotách sebeúcty, seberegulace, autonomie a smysluplného učení. Jako lektor, mentor a videotrenér se zaměřuje na podporu profesního i osobnostního rozvoje pedagogů i svých kolegů. Žije pro rodinu, školu, hledání životního poslání a naplňování snů.

Michaela Dašková

Michaela Dašková

michaela.daskova@inovativnivzdelavani.cz

Studovala tanec, improvizaci a fyzické divadlo v německém Freiburgu. Je také absolventkou fakulty výtvarných umění a zkušenou pedagožkou.

Vede výtvarné, divadelní i pohybové taneční semináře. Byla členkou a produkční divadelního spolku Teď, nádech a leť. A dál se neustále vzdělává jako účastnice na domácích i mezinárodních workshopech a projektech.

V Instututu má na starosti projekt Zprostředkování pedagogické praxe a Pohybové a improvizační semináře.

Daniela Vodová

Daniela Vodová

daniela.vodova@inovativnivzdelavani.cz

Je zřizovatelkou a ředitelkou Základní školy Hůrka v Kutné Hoře. Má 3 děti a spoustu domácí havěti. Při své práci průvodce a ředitelky školy se zaměřuje především na znovunalezení a podporu vnitřní motivace pedagogů, dětí a leckdy i rodičů.

Zabývá se teorií attachementu ve školním prostředí a dále ji rozvíjí. Díky práci s attachementem se děti začínají znovu zajímat o sebe sama, a tím pádem i o to, v jakém prostředí se nacházejí, kde rostou, co je obklopuje. Znovu se v nich problouzí zvídavost.

V rámci Institutu poskytuje konzultace.

 

Jan Sýkora

Jan Sýkora

jan.sykora@inovativnivzdelavani.cz

Člen několika občanských sdružení a táta tří dětí. Baví jej přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů.

V minulosti realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy. Všechny tyto zkušenosti využil při založení školy Hučák. V Hučáku má na starosti směřování školy, povídání se všemi aktéry a hledání balancu všech zúčastněných. S dětmi se setkává při asistencích,  při výuce i ve školní družině.

Pod spolkem SATORI realizuje preventivní programy ve školách, kde hledá cesty k trvale udržitelné pozitivní změně.

Jan Kršňák

Jan Kršňák

jan.krsnak@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval Filmovová studia na FF UK. Věnuje se intuitivní pedagogice a alternativnímu vzdělávání. Založil projekt Digiděti, kde se rodičům nabízejí rady a  inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou.

Rozvíjí koncept inter-disciplinárního učení Barevné sítě poznání. Podílel se na knihách Jak se učí živě?, Kdyby lidi byli stromy a napsal příočku pro digitální časy Hra s jednoduchostí života. Je autorem fresek na říčanském nádraží. Šel pěšky a bez telefonu z Prahy do Beskyd.

Markéta Mazlová

Markéta Mazlová

marketa.mazlova@inovativnivzdelavani.cz

Vystudovala PedF UK Praha spolu s dálkovým studiem eurytmie (pohybového umění). V současnosti se zajímá o  programování a komunikaci. Vzdělává se v rámci výcviku Komunikace jako umění pod vedením Iris Johansson ve Švédsku.

Jako třídní učitelka působila na tradičnější i alternativnější škole v Praze.

V Institutu má na starosti koordinaci  IT projektů a organizaci seminářů.

Správní rada
Tomáš Feřtek

Tomáš Feřtek

Spoluzakladatel a tiskový mluvčí obecně prospěšné společnosti EDUin, která informuje veřejnost o školství a vzdělávání a která iniciovala vznik sítě škol se značkou Rodiče vítáni. Je autorem několika servisních příruček pro školy, publikuje články o vzdělávání v novinách a časopisech.

Jindřich Monček

Jindřich Monček

Zakladatel školy Jedna Radost v Poděbradech. V roli lektora a mentora podporuje rozvoj učitelů, zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Vystupoval na Festivalu Evolution a na InoEduFestu.

Jiří Krčmář

Jiří Krčmář

Místopředseda spolku Waldorfská iniciativa Praha, který při státní ZŠ Stross, m.p.v. Letohradská 1 na Praze 7 podporuje třídy inspirované waldorfskou a intuitivní pedagogikou. Ve spolku má nastarosti především jeho ekonomiku. Podílí se na tvorbě vize školy a na hledání synergického vztahu mezi komunitou rodičů a kolegiem učitelů. Vystupoval na Festivalu Evolution a InoEduFestu v Praze i Olomouci. 

Inspirativní osobnosti inovativního vzdělávání, se kterými spolupracujeme

Silvie Pýchová, František Tichý, Vladimír Dobeš, Karel Derfl, Tereza Valkounová,
Karel Rýdl, Ivan Smolka, Šárka Hauznerová, Táňa Kadlecová