VÝVOJ SOFTWARE NEJEN PRO PODPORU INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

V Institutu pro podporu inovativního vzdělávání je malý programátorský tým složený z mentora, programátorů a programátorských učňů, který programuje software na zakázku. Primárním záměrem je, aby tým zkompetentňoval začínající programátory tím, že budou se zkušenějšími realizovat reálné programátorské úlohy. Jako vedlejší produkt tým tvoří poptávaný software.

Co programujeme

Tým je primárně zaměřen na implementaci drobných informačních systémů, webových prezentací nebo softwarových prototypů, které souvisí s inovacemi ve vzdělávání. Sekundárně tým může provádět drobné programátorské práce související i s jinými oblastmi činností. Technologie a programovací jazyk nejsou omezené, protože učňové tím získávají rozmanitější zkušenosti a podporuje se tím jejich schopnost poradit si s ledasčím.

Co dalšího může Institut poskytnout jako nadhodnotu programátorské činnosti

Institut se dlouhodobě zabývá podporou alternativ nebo inovativních přístupů ve školství, takže v této oblasti poskytuje konzultace a expertní činnost. Navíc může podpořit zadavatelův projekt svým sociálním kapitálem.

Vzhledem ke smyslu tohoto projektu zkompetentňovat začínající programátory se Institut nebrání tomu, že by zkušenější programátoři Institutu přešli dočasně nebo natrvalo k zadavateli práce.

Jak jsme odměňováni

Programátorské a jiné nákladové práce jsou placeny odděleně od odměny Institutu jako organizace. V základu platí zadavatel náklady bez marže takto:

  • Programátor se seniorními kompetencemi: 300 – 500 Kč čistého na hodinu
  • Programátor s juniorními kompetencemi: 200 – 350 Kč čistého na hodinu
  • Programátorský učeň: 0 – 250 Kč čistého na hodinu

Institut odměňuje programátory přes DPP nebo na fakturu přes živnostenský list. Případně je možnost, že by dohodu s programátory uzavřel přímo zadavatel a vyplácel je napřímo. U studentů na DPP je možnost dávat jim práci jen do částky 10.000 Kč měsíčně, čímž odpadá nutnost placení odvodů na pojištění.

Odměna Institutu jako organizaci je zpětná a úměrná za souhrný přínos, který Institut zadavateli poskytne. Míru odměny určuje zadavatel. Institut preferuje obchodně spolupracovat s těmi partnery, se kterými tok peněz funguje samovolně ke vzájemné spokojenosti.

Jak zkompetentňování programátorů funguje

Metodologie je popsaná v rámci projektu Podpora začínajících programátorů.

Jak začít

Napište na vyvoj-software@inovativnivzdelavani.cz a oveřte si naši aktuální kapacitu. Můžeme se domluvit na zhotovení drobné ucelené zakázky (například web) nebo, pokud zadavatel má již rozeběhnutý projekt, můžeme se do něj rovnou včlenit skrze nástroje pro koordinaci programátorů (trello, version control, telekonferenční software, …). V případě učňů je vhodné vybírat zadání tak, aby nevadilo, kdyby se programátor nechytnul (byť na vývoj software pro externí zadavatele přiřazujeme jen již osvědčené učně nebo programátory). Učně můžeme nějakou dobu koordinovat v kontextu vašeho projektu nebo v případě těch kompetentnějších je možné rovnou dotyčné přesunout do týmu zadavetele práce bez našeho zastřešení.

Chcete navázat spolupráci?

Ozvěte se nám na vyvoj-software@inovativnivzdelavani.cz.