Jak učit a nevyhořet

Jak si zachovat otevřenost a nadšení? Jak reagovat na věci, které nás ve škole štvou? Jak vnitřně zpracovávat tlaky, které se na nás hrnou ze všech stran? Kdy má smysl bojovat a kdy ne? Jak komunikovat své požadavky a prosby směrem k žákům, rodičům a vedení tak, abychom se nedostávali do neustálých konfliktů? Co dělat, když už v konfliktu jsme? Jak se chovat k dětem, aby nám dodávaly energii?

Délku semináře je možné zvolit na jednu, dvě nebo čtyři hodiny. Při jednohodinové variantě není mnoho prostoru pro diskuzi a interakce a tato varianta je tak vhodná spíše pro konference. Dvouhodinová varianta je vhodná pro setkání s učiteli a do čtyřhodinové varianty je možné zabudovat zkušenost a zážitek, takže je od ní možné více očekávat hlubší účinek. Orientační cena je 2500 Kč za hodinu semináře. V lokalitách daleko od Prahy máme preferenci dělat seminář alespoň dvouhodinový.