Jak vyučovat programování jako řemeslo

Tento seminář je o tom, jak lze přistupovat k výuce programování alternativně napodobováním výuky řemesel, jak se to dělalo v dobách před průmyslovou revolucí. Jaká jsou specifika tohoto přístupu? Jak je možné ho zavádět v realitě dnešního školství?

Kromě zájemců o inovace výuky v programování může seminář dobře posloužit pro inspiraci ve snahách inovovat jiné oblasti vzdělávání tvrdých kompetencí. Seminář je také vhodný pro tvůrce vzdělávacích systémů a organizací, jelikož je zde možné poukázat na řadu příkladů z praxe, co všechno je potřeba řešit při zavádění změn ve vzdělávání.

Délka semináře je volitelná, nejvíce však 4 hodiny. Obsah lze předem přizpůsobit zájemci a některé části prodiskutovat dopodrobna a jiné povrchně.