PODPORA OSAMOSTATŇOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ

Tradiční školství ochraňuje mladé lidi před těžkou a intelektuálně nerozvíjející prací z poměrů předchozích století. Převážně díky technologickému pokroku se v dnešní době trendově častěji objevují mladí lidé, kteří samovolně a bez přispění školy dosahují kompetencí mimořádně neúměrných svému věku. Institut podporuje tyto mladé lidi v aplikování svých talentů v ekonomické realitě a umožňuje jim tak seberealizovat se, získat profesní zkušenosti a přivýdělek ve věku, kdy na to jsou již připraveni.

Projekt zatím nemá ustálenou koncepci a Institut se podporováním mladých lidí v osamostatňování doposud věnoval nahodile a nesystematicky. Časem bychom rádi – i za dopomoci reakcí od veřejnosti – koncepci projektu zkonkrétnili a svoje aktivity v této oblasti dělali více zacíleně.

Chcete na projekt navázat nebo si na dané téma vyměnit názory?

Ozvěte se nám na osamostatnovani-mladych@inovativnivzdelavani.cz.