POHYBOVÝ A IMPROVIZAČNÍ WORKSHOP

Školám nebo firmám nabízíme pohybové a improvizační semináře. Vnímáme totiž uměleckou tvorbu a pohyb jako důležitou součást života jednotlivce i komunit, která zvyšuje jeho kvalitu, protože využívání kreativního potenciálu prohlubuje a upevňuje vztah k sobě samému i mezi lidmi.

Jaký je náš přístup?

Na workshopech pracujeme se somatickým přístupem k tělu a s pohybovou improvizací. Používáme cvičení z fyzického divadla, intuitivní hry a také práci s hlasem a dechem. Pohybové a improvizační lekce jsou zaměřené na probuzení vnímání vlastního těla v prostoru, na vynášení hluboce zakořeněných pohybových vzorců na povrch, na jejich rozpoznání a rozvoj, na práci jak s vnitřními obrazy, tak s vnějšími smyslovými vjemy. Tento přístup dál pomáhá k uvolnění nevědomého svalového napětí, lepší koordinaci pohybů a svobodnému projevu. Vede k lepšímu propojení těla a mysli a otevírání nových možností vlastního pohybového projevu a vnímání projevů druhých lidí, k lepšímu kontaktu se sebou samým i s ostatními. Dochází k objevování vlastní pohybové přirozenosti a zároveň k přijímání odlišné přirozenosti druhých. Díky tomu, že je práce převážně neverbální, jsou snadněji aktivovány i jiné než racionální úrovně vědomí a hlubší socializační procesy ve skupině. Klademe důraz na jedinečnost a kreativitu jednotlivce a zároveň spolupráci a dynamiku skupiny. V neposlední řadě dochází také k nabývání fyzické síly, pružnosti a vytrvalosti.

Jak to probíhá?

Délka i intenzita workshopu vám může být ušita na míru. Může jít o jedno delší setkání, několikadenní workshop i pravidelné lekce po delší dobu.

Lekcí se může zúčastnit skupina do 24 lidí. Je možné si domluvit také individuální setkání.

Kurz může být vhodnou protiváhou také například ke klasické tělesné výchově a sportu, jejichž přístup je především fyzicky výkonnostní a soutěžní. Během workshopu si účastníci zkouší různé role – od aktivních kreativních a vedoucích k pasivním pozorovacím či podporůrným.

Lektorka – Michaela Dašková

Studovala tanec, improvizaci a fyzické divadlo v německém Freiburgu. Je také absolventkou fakulty výtvarných umění a zkušenou pedagožkou. Vedla výtvarné, divadelní i pohybové taneční semináře, například pohybový seminář pro skupinu mladých dospělých v norské škole Steinerskolen på Skjold pro mladé lidi se speciálně-vzdělávacími potřebami v Bergenu. Byla členkou a produkční divadelního spolku Teď, nádech a leť. A dál se neustále vzdělává jako účastnice na domácích i mezinárodních workshopech a projektech.

V případě zájmu nebo dotazů pište na

michaela.daskova@inovativnivzdelavani.cz.