Pedagogika pramenící z nitra

Z čeho vycházíme

Celý školský svět je celosvětově již několik let ve vážné krizi. Na mnoha školách je šikana, děti ztrácejí chuť se učit a mají strach z budoucnosti. Učitelé jsou čím dál nejistější, zažívají, že nikdy nedostačují a setkávají se s vyhořením. Totéž platí pro pracovníky ve vedoucích pozicích, ti jsou neustále přetěžováni a ve stresu. Přetížení se cítí i mnozí rodiče a nejsou spokojeni s tím, co se ve škole děje. A školské úřady kladou požadavky, které neodpovídají potřebám dětí. Děti jsou dnes zcela zjevně jiné, než byly ještě před pár lety.

Naše vnitřní schopnost si hrát

Kdykoli my lidé získáme vnitřní přístup k naší přirozené schopnosti si hrát, otevírají se dveře, i když se předtím zdály zavřené nebo blokované. Dveře k naší vlastní kapacitě, kreativitě, hybnosti, zvědavosti, schopnosti jednat a také ke schopnosti lásky. A tím i dveře k novým možnostem v komunikaci, k vlastnímu rozvoji, k novému způsobu nahlížení na souvislosti. Toto všechno souvisí s celkovou změnou paradigmatu, s tím, že starý způsob myšlení a cítění přestává fungovat. Staré hodnoty a postupy již nejsou udržitelné. To vytváří velké výzvy a nás všechny staví před dosud nevyřešené otázky. Ve všech těchto otázkách je člověk nakonec odkázaný sám na sebe. A každý může na tyto otázky v důsledku odpovědět jen vlastním životním postojem. Při hledání nových forem soužití dětí i dospělých je rozhodující, aby ho provázela naše vnitřní a vnější práce se sebou, aby z této práce vycházelo. A právě to je bod, kde začíná náš kurz. Soustředí se na otázku, jak mohu sám přispět k tomu, abych byl oporou dětem a přitom nezapomínal naplno prožívat svůj vlastní život.

Pro koho je výcvik určený

Výcvik se zaměřuje na pedagogicky aktivní lidi, kteří jsou ve své činnosti přesvědčeni, že jim a lidem v jejich okolí pomáhá, když sami na sobě pracují. Je určený tomu, kdo chce objevováním, rozvíjením a prohlubováním své vlastní vnitřní schopnosti si hrát, rozšiřovat svou schopnost jednat, svou kreativitu a zvědavost.

Zásadní je, že si člověk skutečně hraje a aktivuje tak svou vlastní živost. Budeme se dívat i na překážky a omezení, které se objeví, a pracovat s nimi.

Jak přesně to bude probíhat, není jednoduché vyjádřit slovy. Člověk to může zažít na prvním podzimním setkání, po kterém se může definitivně rozhodnout.

Pro uplatnění výcviku v každodenní pedagogické praxi je obzvlášť užitečné, účastní-li se z jedné školy větší počet učitelů, přičemž je ovšem třeba, aby každý přišel sám za sebe, a ne proto, že mu to nařídilo vedení.

Lektoři

Oba lektoři v Čechách už delší dobu vedou semináře, dělají supervize škol a jsou žádanými mentory učitelů, škol a vedoucích škol.

Marcel Desax

„Protože jsem pracoval jako třídní učitel i ředitel, jsou mi dobře známy výzvy, kterým školy často čelí. Ve své třídě jsem měl vícero dětí, které měly různé diagnózy, jako jsou ADHD, autismus či poruchy učení, a naučil jsem se, jak je mohu mít po celé ty roky ve třídě.

Hraní si, zejména, když jsem se ho sám zúčastnil, mělo přitom zásadní význam. Jako ředitel jsem mohl získat zkušenosti, jak vypadají výzvy z perspektivy vedoucího pracovníka. Několik let jsem také pracoval s extrémně autistickými mladistvými.

Ve školách se často dostávají do popředí složité otázky, jako například:

Jak se můžeme držet společné vize a nemuseli vůbec potlačovat vlastní individualitu?

Kdo o čem vlastně rozhoduje na naší škole?

Jak může člověk pracovat, aniž by přehlížel sám sebe a byl unavený?

Jak můžeme být jeden k druhému láskyplní navzdory všem těžkostem?

Co vlastně potřebují dnešní děti?

Mnoho palčivých každodenních otázek se v institucích pro vzdělávání učitelů téměř nezmiňuje. Musí tak každý učitel sbírat všechny zkušenosti vždy od začátku? To se mi nejeví jako efektivní postup a rád pomůžu svými dlouholetými zkušenostmi. Jelikož jsem kromě toho také otcem šesti dětí, znám školy velmi dobře i z pohledu rodiče.“

Dieter Schwartz

Od svých šestnácti let jsem byl v mnoha souvislostech „učitelem“, učil jsem hru na hudební nástroje, vedl orchestr, byl jsem učitelem ve školách, vysokých školách a univerzitách, vedl svobodné kurzy pro pedagogicky činné dospělé a pracoval jako mentor učitelů a škol. Ve všech těchto oblastech jsem zažíval následující paradox:

Čím víc jsem se během svého učitelování staral o svou vnitřní situaci a svůj vnitřní vývoj, tím bylo vyučování efektivnější. Obzvlášť patrné to bylo například v následujících situacích:

Když jsem pracoval s dětmi, které vězely v zatuhlých strukturách šikany, které ztratily důvěru ve vlastní schopnost učení.

Když jsem pracoval s rodiči, kteří měli velký strach a pochybnosti ohledně cesty svých dětí.

Když na mě kolegové nahlíželi v mé pedagogické práci podezíravě nebo když jsem byl dokonce zpochybňován.

Když jsem pracoval se členy orchestru, kteří ve své profesionální rutině jen odváděli svou práci a umělecky se neangažovali.

A samozřejmě v neposlední řadě při výchově mého vlastního syna.

V takových situacích se buď cítím bezmocný a zoufalý, a nebo se mi naopak stane, že se napojím na svou intuici a začnu rázně jednat. Pokud se mi podaří být v tom okamžiku dostatečně bdělý, mohu se mezi těmito dvěma variantami vědomě rozhodnout. Při své seminární a mentorské činnosti jsem pozoroval, že si většina učitelů a rodičů není vědoma možnosti této volby. Protože mi ale právě tento rozdíl přijde mnohem silnější ve své působnosti než všechny odlišnosti v pedagogických směrech, metodách a systémech, vypracoval jsem různé formáty, ve kterých mohu předávat své znalosti získané zkušeností pedagogicky aktivním dospělým a tím jim pomáhat rozvíjet v situaci celosvětové pedagogické krize jejich vlastní pedagogiku s budoucností.

Tříletý výcvik „Pedagogika pramenící z nitra“ je novým formátem předávání těchto zkušeností, který jsem vytvořil se svým kolegou Marcelem Desaxem.“

Výcvik doporučují

„Organizací tohoto semináře bych chtěl dát impuls k prohloubení osobnostního rozvoje učitelů a vedoucích pracovníků na školách. A k propojení mezi sebou těch škol, které se chtějí v hlubším smyslu rozvíjet. Pro mne stojí práce učitele na třech pilířích:

1. Hravost a improvizace, schopnost nalézat pravou formu v pravý okamžik

2. Schopnost správně se naladit sám na sebe a na druhé a tím otevřít možnost k otevřené komunikaci na emoční úrovni

3. Všeobecný rozhled a zájem o svět, uvědomění si toho, jak můj život souvisí s širokým děním na Zemi. Jak mne svět formuje a jak já formuji svět.

První dva pilíře skvěle pokrývá práce s Marcelem Desaxem a Dieterem Schwartzem. Deset let spolupráce s nimi mne naučilo přistupovat k vedení třídy úplně jinak, než bývá obvyklé a než bych to uměl bez nich. Naučil jsem se s vděčností a důvěrou přistupovat ke konfliktům mezi dospělými, ať už sám jsem či nejsem jejich součástí.“

Pavel Kraemer, třídní učitel a ředitel Institutu inovativního vzdělávání

„Jako učitelka a ředitelka školy se často dostávám do situací, v nichž musím řešit konflikty, problémy. Takové situace jsou obvykle spojeny s množstvím pocitů, s emocemi – na obou stranách. Během seminářů s Dieterem a Marcelem jsem se učila sledovat svoje emoce a brát je vážně, vytěžit z jejich uvědomění maximum. Při komunikaci s druhými mi to pomohlo nastavovat a udržovat si vlastní hranice, podpořit samu sebe v době, kdy někdo druhý zpochybňoval moje postoje, názory, kroky jednání. Zároveň jsem se dotkla možnosti nesoudit druhé v momentě, kdy se mnou nesouhlasí, udržet si racionální pohled společně s emocemi, které ve stejném čase procházely tělem. Hry mě spojily s dětskou hravostí a radostí, navíc mi zprostředkovaly možnost vidět proces učení v jiném světle. Zážitek ze hry přenáším do vzdělávacího procesu, v němž můžu vidět to, co každé dítě v daném momentě zažívá. Každá hra se stala možností, jak vidět strategie a jednání jednotlivců, každého dítěte individuálně. Hra je pro mě komunikací, komunikace je hrou.“

Daniela Vodová, učitelka a ředitelka v ZŠ Hůrka

 Organizace a termíny

Výcvik sestává ze čtyř setkání za rok rozdělených do tří let. Celkem se bude jednat o 12 setkání.

Budeme se potkávat v ZŠ Hůrka v Kutné hoře (Vocelova 394), začínat vždy ve čtvrtek v 17 hodin a končit v neděli ve 14 hodin.

Termíny pro rok 2022-23: 13.-16.10.22, 8.-11.12.22, 2.-5.3.23, 1.-4.6.23

Termíny pro rok 2023-24:  5.10.-8.10.202325.1.-28.1. 2024, 14.-17.3.2024, 23.5.-26.5. 2024  

 

Ubytování a strava

Jíst bude možné ve škole nebo v blízkých restauracích, bydlet budeme ve škole nebo v blízkém okolí.

ena

Cenu jsme se snažili udržet tak nízko, jak jen bylo možné. Kurzovné je pro školní rok 2023/24 24 tisíc Kč ročně, včetně ubytování ve škole. Doporučujeme čtvrtletní splátky. Je třeba uhradit celou částku i v případě, že se člověk účastní třeba jen 3 seminářů. Toto pravidlo je nutné kvůli finanční udržitelnosti semináře, abychom kvůli nepřítomnosti některých účastníků nemuseli ostatním zvyšovat cenu. Pokud někdo zaplatí více, může to umožnit účast někomu, kdo potřebuje finanční pomoc.

(Aby byl výcvik pokud možno dostupný všem zájemcům, jsme ochotni hledat individuální finanční řešení. )

 Přihlášení

Přihlašujte se na tomto odkazu.

Za příští seminář posílejte 6000 Kč na účet 2101064512 / 2010 , do poznámky prosím: Nitro říjen, jméno a příjmení  . Pro platby ze zahraničí – IBAN – CZ81 2010 0000 0021 0106 4512, BIC – FIOBCZPPXXX .

Leták k šíření

Leták k šíření s podrobnými informacemi ve formě pdf si můžete stáhnout zde.

Zatím se semináře účastnili učitelé z těchto škol:

ZŠ Hůrka v Kutné Hoře, ZŠ Kairos v Dobřichovicích, Scioškola Olomouc, ZŠ Krásná Lípa, Waldorfská ZŠ Dobromysl Plzeň, ZŠ Lesves V Turnově, LŠ Jsem lesem v Dobříši, ZŠ Vitae Praha, Lipová škola Bratislava, Škola Na Radosti ve Žďáru nad Sázavou, Waldorfská ZŠ Praha Jinonice, ZŠ 2ika ve Zlíně, Scoškola Praha 11, Scioškola České Budějovice, Scoškola Praha 6 – Bubeneč, MŠ Litvínov, Sportovní SZŠ Litvínov, ZUŠ Choceň, ZŠ Spolu Nové Město na Moravě, od června 2023 máme i německé účastníky

Pokud máte dotazy , volejte nám na tel. 731 429 096 (Pavel Kraemer) nebo 777 556 282 (Daniela Vodová, ZŠ Hůrka)

nebo pište na pedagogika-z-nitra@inovativnivzdelavani.cz

Pavel Kraemer a Daniela Vodová, organizátoři