ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE

Umožňujeme budoucím učitelům najít zajímavé inovativní nebo alternativní školy, na kterých mohou absolvovat pedagogickou praxi. Pomáháme jim vybrat si z širokého spektra různých typů a zaměření škol tak, aby jim praxe zprostředkovala přímou zkušenost s odlišnými vzdělávacími přístupy. Máme s těmito školami dobré kontakty a jejich prostředí osobně známe. Naším cílem je, aby praxe budoucích učitelů v těchto školách byla přínosem pro obě strany.

Jaké hodnoty vytváříme?

Zúčastnění studenti učitelství či zájemci o učitelskou profesi získají zkušenost s pedagogikou také mimo mainstream a lepší povědomí o možnostech svého uplatnění ve světě vzdělávání na základě vlastní zkušenosti. Školám umožňujeme seznámit se se svými možnými budoucími pedagogy. Tímto projektem pomáháme budovat most mezi tradičními a alternativními přístupy škol.

Jaké typy škol jsou do projektu zapojené?

V projektu si můžete vybrat mezi školami státními, soukromými i církevními. Je možné vybrat ze škol nebo tříd bilingvních, lesních, montessori, svobodných, konstruktivistických, waldorfských, s jenským plánem, začít spolu nebo scioškolu. Je jich opravdu mnoho a s výběrem vám poradíme. Praxe v těchto školách bývá až na výjimky pedagogickými fakutltami běžně uznávána.

Nabízíme pomoc s výběrem školy

Setkáme se s vámi a společně se podíváme, jaká škola by byla nejvhodnější, aby jste v čase své praxe získali novou a zajímavou zkušenost. Tu později zúročíte při výběru školy, ve které se budete dobře cítit jako učitel. Budeme vás doprovázet v čase praxe. Na konci praxe s vámi rádi shrneme vaši novou zkušenost na společné konzultaci.

Máte zájem o praxi v inovativní či alternativní škole?

Chcete se zapojit jako škola do projektu?

Ozvěte se nám na praxe@inovativnivzdelavani.cz.