PEDAGOGICKÉ PRAXE

Zprostředkováváme přihlášeným praktikantům návštěvy v zajímavých inovativních nebo alternativních školách. Pomáháme s výběrem ze širokého spektra různých typů a zaměření škol tak, aby jim praxe zprostředkovala přímou zkušenost s odlišnými vzdělávacími přístupy. Spolupracuje s námi 50 různých škol po celé České republice. Máme s těmito školami dobré kontakty a jejich prostředí osobně známe. Naším cílem je, aby praxe v těchto školách byly přínosem pro obě strany. Zájemci o praxi jsou často studenti pedagogických oborů, lidé, kteří uvažují o pedagogické kariéře, zakladatelé škol a také rodiče.

Jaké hodnoty vytváříme?

Zúčastnění studenti učitelství či zájemci o učitelskou profesi získají zkušenost s pedagogikou také mimo mainstream a lepší povědomí o možnostech svého uplatnění ve světě vzdělávání na základě vlastní zkušenosti. Školám umožňujeme seznámit se se svými možnými budoucími pedagogy. Tímto projektem pomáháme budovat most mezi tradičními a alternativními přístupy škol.

Jaké typy škol jsou do projektu zapojené?

V projektu si můžete vybrat mezi školami státními, soukromými i církevními. Je možné vybrat ze škol nebo tříd bilingvních, lesních, montessori, svobodných, konstruktivistických, waldorfských, s jenským plánem, začít spolu nebo scioškolu. Je jich opravdu mnoho a s výběrem vám poradíme. Praxe v těchto školách bývá až na výjimky pedagogickými fakutltami běžně uznávána.

Nabízíme pomoc s výběrem školy

Spojíme se s vámi a společně se podíváme, jaká škola by byla nejvhodnější, abyste v čase své praxe získali novou a zajímavou zkušenost. Budeme vás doprovázet a na konci praxe s vámi rádi shrneme vaši novou zkušenost na společné konzultaci.

Máte zájem o praxi v inovativní či alternativní škole?

Chcete se zapojit jako škola do projektu?

Ozvěte se nám na praxe@inovativnivzdelavani.cz