DOPROVÁZENÍ ŠKOL - program

Vaši školu navštívíme několikrát během školního roku. Program se vždy utváří podle aktuálních potřeb školy. Jednodenní setkání může mít různé části a záleží jen na vás, jak si program uzpůsobíte. 

Můžete si den sestavit z těchto tří částí:

  • dopolední náslechy / ukázkové hodiny
  • setkání s průvodci a vedením školy
  • večerní setkání s rodiči

Dopolední program

Můžeme se podívat na hodiny vašich učitelů a dát jim užitečnou zpětnou vazbu, pomoci jim některé aspekty výuky dále rozvíjet. Nebo si můžeme připravit hodinu pro děti z vaší školy a následně ji spolu s vámi reflektovat.

Odpolední program

Odpoledne můžeme navázat setkáním s průvodci a vedením školy –  Jaké potíže, problémy a nesrovnalosti řeší váš tým? Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí (a průvodců)? Jak ve třídě vytvářet atmosféru bezpečí? Zaměříme se na atmosféru v komunitě dospělých – vztahy mezi učiteli, rodiči a vedením a nastolení zdravých hranic. Jak sladit potřebu struktury a řádu s potřebou svobody a spontánnosti? Řešení konfliktů, nastavení jasnějších pravomocí a transparentní a respektující komunikace.

Jak se spolu se školním prostředím mění také vzdělávací obsah? Co učit, jak, kdy a proč? Co je opravdu důležité, co vynechat? Jak se vypořádat s požadavky státu či rodičů a přitom se nezpronevěřit vizi školy? Jak sestavit zdravý rozvrh a úvazky? Jak spolupracovat?

Večerní program

Téma večerní besedy s rodiči by mělo vycházet z momentální potřeby školy. Často je v centru pozornosti, jak škola plní rodičovská očekávání. Co se ve škole děje a co by se mohlo dít jinak. Jaké jsou nejčastější nejistoty a potřeby rodičů? Jaká je role rodičů v chodu školy? Jak přitáhnout rodiče blíže ke škole? Jak je aktivizovat a přímo zapojit do jejího chodu? 

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? 

Alternativou k tematicky zaměřené besedě může být uspořádání námi mediovaného setkání rodičů s představiteli školy. PREZENTACE DOPROVÁZENÍ A CENOVÁ NABÍDKA – LEDEN 2022.

Chcete navázat spolupráci při doprovázení vaší školy?

Ozvěte se nám na doprovazeni-skol@inovativnivzdelavani.cz.