Neviditelná pedagogika

Milí přátelé, máme za sebou 100 let reformní pedagogiky a nastal čas bilancování. Co nám reformní pedagogiky přinesla, a co nám vzala. Procestoval jsem hodně škol v různých zemích a mám pocit, že se – celosvětově – něco starého uzavírá a něco nového otevírá. V souvislosti s tímto bilancováním cítím potřebu konečně otevřít důležité téma. Téma, které se jako červená nit prolíná i mým životem v pedagogice. V tomto čase totiž předběžně bilancuji 25 let mého života s inovativním vzděláváním.

Ve školách, na seminářích či na konferencích bych chtěl mluvit o neviditelné pedagogice. O věcech, které, ačkoli nejsou vidět, mají velký vliv na motivaci žáků, rozvíjení jejich osobnosti a klíčových dovedností. O tom, proč jakákoli didakticky skvělá, prozkoušená výuková metoda nemusí vůbec fungovat, pokud jsou neviditelné podmínky nepříznivé. A jak a do jaké míry jsme schopni ovlivňovat neviditelné podmínky, na co si při jejich ovlivňování máme dát pozor. O přesných a nepřesných, konstruktivních a destruktivních způsobech přemýšlení a mluvení o neviditelném. O tom, co se stává, když člověk v této oblasti nesprávně přemýšlí, koná či mluví. Kdy se mluvit nemá a kdy se nemá ani přemýšlet.

Jsem v této souvislosti velmi vděčný za to, že se mi v životě díky studiu matematiky, filosofie a historie věd poštěstilo získat hlubší vědecko-metodologický základ. I věda totiž staví na neviditelných pojmech, takže je skvělou průpravou na zkoumání neviditelna. A i ve vědě se ví, že když zkoumáme něco neviditelného – třeba mikrosvět – , tak tím zkoumáním to, co zkoumáme, měníme. Hodně mi v tomto ohledu dala i intuitivní pedagogika.

Nabízím i možnost pokoušet se zkoumat neviditelnou pedagogiku přímo v praxi – prací s vedením, učiteli či rodiči. Prací přímo s dětmi nebo pozorováním práce s dětmi. Téma neviditelné pedagogiky se špatně vysvětluje na dálku, lepší je to přímo na místě. Téma je to jemné a musí se komunikovat intuitivně, situativně. Pro konkrétní skupinu lidí, v konkrétní čas, pokaždé trochu jinak. Pokud byste měli zájem, můžete mi napsat na pavel.kraemer@inovativnivzdelavani.cz

Rád poskytnu další rozhovory o Neviditelné pedagogice. Hledám lidi, ideálně rodilé mluvčí, se kterými bych mohl udělat kvalitní rozhovory v angličtině, němčině, ruštině či francouzštině.

Pavel Kraemer

Úvod

  • Co je to neviditelná pedagogika? Kde všude ji můžeme uvidět?
  • Ve vzděláváni často rozhodují procesy, které nejsou vidět.
  • Proč často selhávají doporučené postupy?

1. Dobro a zlo u dospělých a dětí

  • Co je to dobro a zlo?
  • Je člověk od narození dobrý, nebo zlý?
  • Často je pro nás jednoduché nastrkat do krabiček prakticky kohokoliv, dospělého i dítě.

2. Hodnoty

  • Jak spolu souvisí sebecenzura, hodnoty a neviditelná pedagogika?

3. Mentoři a menties

  • Jaké zkušenosti mám s mentorováním?
  • Jaké nevidetelné síly zde působí?
  • Co dělat, když se role otočí a z mentora se stane ten, co se učí?