PODPORA PODNIKÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Pomáháme lidem ze školního prostředí k realizaci a dosažení jejich podnikatelských záměrů. Zaměřujeme se na podnikatelské záměry mladých i dospělých lidí. Naše podpora spočívá ve zprostředkování vnějších zdrojů (podnikatelské poradenství se odehrává spíš jen mimochodem), zejména financí formou investice nebo omezeněji daru. Na tento projekt má smysl reagovat, pokud vašemu podnikatelskému projektu chybí materiální zdroje, sociální kontakty nebo nějaké jiné svépomocí obtížně dosažitelné zdroje.

Jakým způsobem spolupráce  probíhá?

Pozornost je věnována především projektům, jejichž cílem je mít výnosy z podnikání. Okrajově je možné žádat i o zdroje na neziskově orientované projekty. Záměrem Institutu je podpořit rozvoj podnikání ve školním prostředí, a proto vítáme žádosti i o velmi malou podporu. Dokážeme ale také zprostředkovat investice řádově až v milionech českých korun díky našim sociálním vazbám. Obecně platí, že čím větší má podpora být, tím více bývá na místě, aby byl podnikatelský záměr důkladněji rozpracován a ozkoušen.

Součástí žádosti o podporu mohou být tyto body:

  • vysvětlení vašeho podnikatelského záměru včetně rozebrání, jak a jaká v něm vzniká hodnota
  • vymezení, o jakou podporu stojíte
  • vysvětlení, proč má ve vašem projektu smysl žádat o vnější zdroje
  • jestli jste ochotní nabídnout Institutu něco jako protislužbu, když se váš projekt úspěšně realizuje

V případě zájmu nebo dotazů pište na

podpora-podnikani@inovativnivzdelavani.cz.