Bez zjednodušování a nálepek

1. Podcast Institutu o školství a vzdělávání

Ve školství a vzdělávání se vyskytuje mnoho velmi různorodých situacích a názorů. Přestože se důsledně snažíme dění ve školách popisovat nezaujatě a prezentovat názory odlišných vzdělávacích proudů nezkresleně, tak občas můžeme situaci zjednodušovat. Velmi rádi budeme s posluchači diskutovat, kde jsme v kterém podcastu zjednodušovali a jak? Pište na:

hovory@inovativnivzdelavani.cz

1. Jak si nestěžovat

 • Stížnosti na dění ve škole doporučujeme prvně podávat osobě, které se nejvíce týkají. Vyhneme se tím tomu, že v učitelích vzbudíme pocit obejdutí, který pro ně bývá silně nepříjemný a nebývají poté tolik schopní nebo ochotní pochopit, co potřebujeme řešit. Případně až poté eskalovat vedení školy.
 • Vedení by mělo mít smiřovací roli v jakémkoliv konfliktu.

2. Co může a nemůže rodič, učitel a ředitel z právního hlediska

 • Lidé mají nízké povědomí o tom, co od školy můžou a nemůžou očekávat z právního hlediska. Pokud by to všichni věděli kvalitně, tak by to předešlo mnoha konfliktům a zlepšilo harmonii ve škole.
 • Rodič má od sametové revoluce výrazně navýšené práva. Učitel a škola výrazně snížené.
 • Rodič má právo požadovat, aby děti nebyly ponižovány. Má také právo volby školy pro svoje děti.
 • Rodič nemá právo požadovat po škole, co a jak učit. Škola deklaruje obsah a průběh svého vzdělávání ve svém školním vzdělávacím plánu. Rodič se může domáhat jeho naplňování.
 • Rodič nemá právo nařizovat učiteli ani škole.
 • Učitel má právo na důstojnou práci a na volbu vzdělávacích metod a přístupů, pokud je v souladu se školním vzdělávacím plánem.

3. Transformace školy

 • Jak převést do praxe vizi školy.
 • Jak vznikají školy. Jak rozdělit pravomoci.
 • Jak to funguje v soukromých a jak ve veřejných školách.
 • Co je to střední článek a kde už funguje.  
 • Dozvíte se tipy, jak můžeme ovlivnit to, co se učí děti ve škole.

4. Co jsou a nejsou kompetence a jaký je jejich smysl

 • Co jsou to vlastně kompetence a zda-li se dají měřit.
 • Jak a z čeho vzniklo kompetenční vzdělávání.
 • Jaké jsou kladné a záporné stránky nově vznikajícího rámcového vzdělávacího programu.

5. Jak se daří i nedaří zavádět kompetence do škol

 • Co se změnilo v roce 2005 v českém školství.
 • Jak se daří zavádět kompetenční výuka do škol.
 • Kde všude se dá učit kompetenčně.

6. Zpětná vazba

 • Co je to zpětná vazba a co stížnost. Jaké jsou mezi nimi rozdíly.
 • Co je klíčové pro efektivní komunikaci ve školním prostředí.
 • Co zpětná vazba znamená a proč je tak důležitá.
 • Proč za zdánlivě nevyžádanou zpětnou vazbou často skrýváme stížnost a jak tuto situaci překonat.
 • Pro učitele je důležité vytvořit prostředí, kde se budou cítit příjemně, když jim někdo poskytuje zpětnou vazbu. Budeme zkoumat konkrétní kroky, které mohou učitelé udělat, aby tuto situaci podpořili a zlepšili kvalitu výuky.

7. Jak dávat zpětnou vazbu

 • Dozvíte se, kdy a jak nejlépe dát zpětnou vazbu ve škole.
 • Co mohu jako učitel dělat se zpětnou vazbou.
 • Jaké jsou klíčové dovednosti a zásady týkající se poskytování zpětné vazby ve školním prostředí.
 • Kdy je ten pravý čas a jak nejlépe komunikovat zpětnou vazbu ve vyučování.
 • Co můžete jako učitel udělat se zpětnou vazbou, kterou sami dostáváte. Jak ji efektivně využít pro svůj vlastní profesní růst a zlepšení kvality výuky.
 • Kdy a jak dát nejlépe zpětnou vazbu svému učiteli.