Bez zjednodušování a nálepek

1. Podcast Institutu o školství a vzdělávání

Ve školství a vzdělávání se vyskytuje mnoho velmi různorodých situacích a názorů. Přestože se důsledně snažíme dění ve školách popisovat nezaujatě a prezentovat názory odlišných vzdělávacích proudů nezkresleně, tak občas můžeme situaci zjednodušovat. Velmi rádi budeme s posluchači diskutovat, kde jsme v kterém podcastu zjednodušovali a jak? Pište na:

hovory@inovativnivzdelavani.cz

1. Jak si nestěžovat

  • Stížnosti na dění ve škole doporučujeme prvně podávat osobě, které se nejvíce týkají. Vyhneme se tím tomu, že v učitelích vzbudíme pocit obejdutí, který pro ně bývá silně nepříjemný a nebývají poté tolik schopní nebo ochotní pochopit, co potřebujeme řešit. Případně až poté eskalovat vedení školy.
  • Vedení by mělo mít smiřovací roli v jakémkoliv konfliktu.

2. Co může a nemůže rodič, učitel a ředitel z právního hlediska

  • Lidé mají nízké povědomí o tom, co od školy můžou a nemůžou očekávat z právního hlediska. Pokud by to všichni věděli kvalitně, tak by to předešlo mnoha konfliktům a zlepšilo harmonii ve škole.
  • Rodič má od sametové revoluce výrazně navýšené práva. Učitel a škola výrazně snížené.
  • Rodič má právo požadovat, aby děti nebyly ponižovány. Má také právo volby školy pro svoje děti.
  • Rodič nemá právo požadovat po škole, co a jak učit. Škola deklaruje obsah a průběh svého vzdělávání ve svém školním vzdělávacím plánu. Rodič se může domáhat jeho naplňování.
  • Rodič nemá právo nařizovat učiteli ani škole.
  • Učitel má právo na důstojnou práci a na volbu vzdělávacích metod a přístupů, pokud je v souladu se školním vzdělávacím plánem.