INSTITUT PRO PODPORU INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVANÍ

 

Jsme tu pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání v České Republice, abychom pro ně vytvářeli podpůrné podmínky. Poskytujeme konzultace ohledně zakládání a organizace škol, mapujeme inovátory ve vzdělávání a s nimi spojené organizace, zprostředkováváme kontakt, zkoušíme vlastní nebo externí inovační projekty a ty osvědčené pomáháme zavádět do běžné praxe vzdělávání.

 

Pedagogika z nitra

Výcvik pro zlepšení učitelských dovedností prostřednictvím rozvoje vlastní vnitřní schopnosti si hrát, lidské nápaditosti a zvídavosti. Účelem je pomáhat učitelům vycházet s důvtipem a nadhledem ze zapeklitých situací a chvilek nejen učitelského života.

Doprovázení škol

Institut má mnoho zkušeností s postupy při zakládání nových škol a s jejich doprovázením v prvních letech vzniku.

Výuka programování

Institut zprostředkovává praxi a mentory pro žáky a studenty, kteří se chtějí realizovat v programátorské profesi nebo jenom chtějí pomoci s běžnými studijními povinnostmi.

Mapování inspirativních škol

Institut pro veřejnost mapuje inspirativní nebo jinak pozoruhodné základní a střední školy.

Utváření 2. stupně ZŠ

Institut podporuje školy při utváření 2. stupně ZŠ. Postupně vzniká více nových inovativních druhých stupňů, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci.

Podpora inovací ve vzdělávání v průmyslu, technologiích a řemeslech

Institut zavedl vlastní sekci pro nehumanisticky orientované vzdělávání.

Podpora podnikání ve školách

Institut zprostředkovává konzultace, kontakty a materiální zdroje studentům i učitelům s podnikatelským záměrem.

Zajímavé knihy o výchově a vzdělávání

Web alternativni-vzdelavani.cz obsahuje přehled zajímavé nebo jinak pozoruhodné literatury o výchově a vzdělávání. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět na knihy@inovativnivzdelavani.cz, když Vám nějaká kniha bude v přehledu chybět.

Podpora osamostatnění mladých lidí

Institut podporuje tyto mladé lidi v aplikování svých talentů v ekonomické realitě a umožňuje jim tak seberealizovat se, získat profesní zkušenosti a přivýdělek ve věku, kdy na to jsou již připraveni.

Jak založit školu

Institut podporuje vznik nových škol formou poradenství v administrativních záležitostech a zefektivnění samotného procesu.

SEMINÁŘE  INSTITUTU

Pedagogika pramenící z nitra

Výcvik se zaměřuje na pedagogicky aktivní lidi, kteří jsou ve své činnosti přesvědčeni, že jim a lidem v jejich okolí pomáhá, když sami na sobě pracují. Je určený tomu, kdo chce objevováním, rozvíjením a prohlubováním své vlastní vnitřní schopnosti si hrát, rozšiřovat svou schopnost jednat, svou kreativitu a zvědavost.

Zásadní je, že si člověk skutečně hraje a aktivuje tak svou vlastní živost. Budeme se dívat i na překážky a omezení (překážky hraní si), které se objeví, a pracovat s nimi.

Více informací >>

Jak vybrat školu pro vaše dítě?

Cílem semináře je, abyste jednak odcházeli s pocitem, že si dokážete odpovědět na otázku „Jaká škola je vhodná pro moje dítě a moji rodinu?“ a jednak věděli, co všechno je třeba udělat pro to, aby se do vytoužené školy vaše dítě dostalo. V závěru semináře si představíme některé konkrétní školy v Praze i okolí.

Krátce načrtneme rozdíly mezi jednotlivými přístupy a povíme si, jak jsou v ČR daleko – v Praze i v regionech. Ukážeme si výhody a nevýhody soukromých, státních a neoficiálních komunitních škol – jak jsou drahé, nakolik jsou stabilní či svobodné.

Více informací >>

Jak vyučovat programování jako řemeslo?

Tento seminář je o tom, jak lze přistupovat k výuce programování alternativně napodobováním výuky řemesel, jak se to dělalo v dobách před průmyslovou revolucí. Jaká jsou specifika tohoto přístupu? Jak je možné ho zavádět v realitě dnešního školství?

Kromě zájemců o inovace výuky v programování může seminář dobře posloužit pro inspiraci ve snahách inovovat jiné oblasti vzdělávání tvrdých kompetencí. Seminář je také vhodný pro tvůrce vzdělávacích systémů a organizací, jelikož je zde možné poukázat na řadu příkladů z praxe, co všechno je potřeba řešit při zavádění změn ve vzdělávání.

Více informací >>

Jak učit a nevyhořet

Jak si zachovat otevřenost a nadšení? Jak reagovat na věci, které nás ve škole štvou? Jak vnitřně zpracovávat tlaky, které se na nás hrnou ze všech stran? Kdy má smysl bojovat a kdy ne.

Jak komunikovat své požadavky a prosby směrem k žákům, rodičům a vedení tak, abychom se nedostávali do neustálých konfliktů? Co dělat, když už v konfliktu jsme? Jak se chovat k dětem, aby nám dodávaly energii?

Více informací >>

DALŠÍ TÉMATA, O KTERÝCH HOVOŘÍME

Institut je pravidelně oslovován, aby uspořádal přednášku, seminář nebo diskuzní večer na různorodá pedagogická témata.

 


nezobrazuj se!

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Svět alternativních škol

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Co se děti naučí v alternativní škole?

Jak je to s učivem a jak je to s klíčovými kompetencemi pro život? Co se dá od dítěte v určitém věku očekávat? Kdy od dítěte vyžadovat více a kdy méně? Jsou znalosti skutečně nedůležité? Jaké jsou zkušenosti s uplatněním absolventů v životě? Jak je to s přijímačkami a s přechodem na jiné školy?

Promítání a povídání o intuitivní škole Solvik

Promítneme film Autonomie místo přizpůsobení v originále s českými titulky, následovat bude beseda a povídání o návštěvách Solviku. Kdy, proč a jak Solvik vznikl? Jaké osobnosti stály u jeho zrodu? Jak vznikaly školní budovy, jak se budovala střední škola? Jak se škola vyvíjela po dobu bezmála 40 let? Jak dnes vypadá typický školní den? Jak vypadají třídy? Jak se k sobě a k učitelům chovají děti? O tom, jaké to je si odučit hodinu v Solviku nebo se aktivně účastnit vánoční hry. Je možné udělat besedu i bez promítání a jít více do hloubky.

Promítání o inspirativních indických školách

Pavel Kraemer již čtyřikrát navštívil Indii a podíval se do několika škol. Většina z nich byly alternativní či inovativní školy v nádherném prostředí a učili v nich zajímavé osobnosti. V některých byl týden či dva, jinde strávil jedno dopoledne. Měl možnost odučit různé hodiny, bavit se s učiteli i s vedením. Mnohé podněty z těchto návštěv mohou být inspirací i pro nás Evropany.

O Summerhillu, Sudbury a českých svobodných školách

Představíme Vám teorii i praxi svobodné výchovy, ukážeme Vám, jak funguje systém svobodné demokratické školy. Budeme sdílet osobní zkušenosti se svobodnými školami a hnutím unschoolingu u nás i v zahraničí. V čem jsou tyto školy dobré? Co přináší dětem do života? Proč to ne vždy funguje? Jaká jsou úskalí svobodné výchovy?

Od prvňáka k puberťákovi aneb vývojová psychologie

Jak děti rostou, měli bychom se měnit i my. V každém věku je třeba s dětmi komunikovat jinak. Výuka ve škole by se měla dvakrát radikálně změnit. Školní věk je možné rozdělit do třech období: 1. – 3. třída, 4. – 6. třída, 7. – 9. třída. Jak se na tyto období dívají ve waldorfské nebo montessori škole? K jakým tématům mají děti blíže v různém věku,  co je baví a co jim prospívá? Jak v každém věku přistupovat k hodnocení dětí, spravedlnosti, pravidlům a jak děti motivovat? V jakém věku nejvíc škodí, když po dětech požadujeme výkon? Kdy to tolik nevadí? Jak změnit komunikaci s dětmi po devátém, a pak po dvanáctém roce?

nezobrazuj se!

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Příjemná atmosféra ve třídě

Čím můžeme ovlivnit klima ve třídě? Jak nastolit atmosféru bezpečí? Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí? Jak spolu vytvářet pravidla a dohlížet na jejich dodržování? Jak řešit konflikty mezi dětmi, pokud nastanou? Podíváme se také na to, jak způsob hodnocení dětí ovlivňuje jejich vztahy.


Matematika živě a v pohybu

Na semináři si zažijete netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které Pavel Kraemer přišel během své učitelské praxe na alternativních školách.  Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru jen pohybem? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky?

Jak na hodnocení dětí?

Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? Jakých chyb se často dopouštíme při psaní hodnoceni? Jak a v jakém věku děti aktivně zapojit do hodnocení? Jak slovním hodnocením posílit vnitřní motivaci?

Jak mluvit s dětmi o škole

 … abych se něco dozvěděl(a)?

Mnohým z nás, rodičům, se děti s tím, co zažívají ve škole, moc nesvěřují. Nevíme, co naše dítě baví a nebaví, co jim ve škole vyhovuje a nevyhovuje. Co zvládájí a nezvládájí, zda se snaží nebo vyučování spíše ignorují. Jací jsou učitelé a co se děje mezi spolužáky? Co můžeme udělat pro to, aby s námi naše děti více mluvili o tom, co zažívají na základní škole?

Jak učit klíčové kompetence aneb vzdělávání pro budoucnost
Jak děti připravit na nejistou budoucnost? Jaké schopnosti a jaké znalosti budou žáci určitě potřebovat? Zaměříme se na kompetence z pohledu členění v německy mluvících zemích – odborné, metodické, sociální a osobnostní a jak k nim děti vést v projektech i v běžném vyučování. Které přínosy a rizika jsou spojena s projektovým vyučováním? Jaká témata a zadání se hodí anebo naopak nehodí v určitém věku? Co to znamená, že projekt musí být smysluplný? Jak děti na projekt připravit? Jak správně rozdělit role, jak dětem pomáhat a jak projekt vyhodnotit? Proč klíčové kompetence samy o sobě nestačí a proč je důležitý všeobecný rozhled a jak můžeme pomoci žákům ho získat?

Zdravé vztahy aneb jak pečovat o školní komunitu

V inovativních školách se učí nejen děti, ale i dospělí. Vedení, učitelé, rodiče – všichni jsou důležití pro vybudování dobré atmosféry a bezpečného prostředí. Co je podstatou zdravých vztahů?
Jak nastavit zdravé hranice a respektující komunikaci? Kde začínají a končí kompetence vedení školy, učitelů a rodičů? Jak předcházet konfliktům a jak je řešit? O úskalích budování společné vize.


Pro objednání našich služeb, seminářů a přednášek nás můžete kontaktovat na: info@inovativnivzdelavani.cz