JAK ZALOŽIT ŠKOLU

Není ve vašem regionu škola, kterou byste si přáli pro své dítě? Máte chuť a prostor pustit se do tohoto úkolu a nevíte, na co vše je potřeba myslet? Přemýšlíte, jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu? Jak vytvořit fungující tým a jak budovat společnou vizi? Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy?

Můžeme vám pomoci správně podat žádost při zakládání školy. Upozorníme vás, na které oblasti je třeba si dát pozor, aby se založení školy stihlo včas, a na co je dobré se psychicky připravit – jaká úskalí vás čekají. Poradíme vám při rozhodování, kterou právní formu zvolit – jaké mají výhody a nevýhody. Společně se podíváme na tvorbu rozpočtu.

Semináře k zakládání škol

Každý rok vypisujeme semináře věnované zakládání škol. V rámci Institutu semináře vede Jan Sýkora. Na podzim 2020/21 uvažujeme o vypsání těchto seminářů:

 • Jak připravit žádost na založení soukromé školy
 • O rozpočtu a financích na soukromé škole – sdílení zkušených leadrů škol do hloubky (otevřené i pro nováčky)
 • Poslední rok přípravy školy (právně – finanční aspekty)
 • Příprava pedagogického konceptu, práce s učiteli a veřejností (budování týmu a společné pedagogické vize)
 • Pomoc s nastavením a doladěním procesů během prvního roku školy

Individuální konzultace

Poskytujeme individuální konzultace ohledně následujících témat a otázek. Můžete se obrátit na Pavla Kraemera, Danielu Vodovou anebo Jindřicha Mončeka.

 • Právně-finanční aspekty vzniku školy. Jak stihnout včas založení školy, na co si dát pozor.
 • Hledání a výběr učitelů. Jejich zapracování, příprava na seminářích, hospitace v existujících alternativních školách.
 • Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení.
 • Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce.
 • Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu, vhodná literatura, propagace navenek.
 • Jak převést idealistické vize do reality. Úvazky učitelů, tvorba týdenního rozvrhu, časový rozvrh projektů a jejich návaznost, jejich soulad s RVP a ŠVP.
 • Pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu. (Pozn. : Tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí…)

Můžeme pro vás uspořádat seminář šitý na míru – napište nám, s čím potřebujete pomoci nebo o která témata byste měli zájem v rámci semináře.

S rozjezdem jsme pomáhali těmto školám

Svobodná škola Praha, Škola 21, WZŠ Dobromysl Plzeň, Svobodná základní škola (Třebušín u Litoměřic), ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy.

 

Chcete s námi spolupracovat při zakládání vaší školy?

Napište nám na zakladani-skoly@inovativnivzdelavani.cz.