UTVÁŘENÍ 2. STUPNĚ

V minulých letech vzniklo mnoho škol, jejichž žáci postupně dorůstají do věku, kdy je čeká druhý stupeň. V rámci Institutu se poslední dobou snažíme rozproudit širší debatu o všem, co souvisí s výukou na druhém stupni inovativních škol. Organizujeme na toto téma přednášky a debaty, pomáháme konkrétním školám s budováním nebo transformací druhého stupně. A v praxi si sami neustále prověřujeme, co a jak funguje.

Společně můžeme vytvořit fungující koncept vycházející z konkrétní situace. Sejdeme se s vámi nad koncepcí (ideálně vícekrát) nebo přímo navštívíme školu, přijedeme hospitovat a na základě pozorování dané situace promyslíme, co a jak změnit. Inspirujeme se know-how z dobře fungujících škol, anebo spolu vytvořit něco úplně nového, vhodného pro vaši situaci.

Jakým způsobem spolupráce (většinou) prakticky probíhá?

Ideální je sejít se rok před otevřením nového nebo přetvářeného druhého stupně. Při intenzivní spolupráci může stačit půlrok před rozjetím nového modelu. Na první schůzce s vedením školy nebo iniciativy se co nejpodrobněji seznámíme s konkrétní situací. O jaké počty a věk dětí se jedná, čím si škola prošla, jak jsou naladěni učitelé a rodiče. V případě přeměny druhého stupně musíme pochopit, jak to fungovalo doposud, na co je možné navázat, co bylo naopak největší brzdou. Dohodneme se, jaký formát budou mít naše setkávání, kdo se jich bude účastnit a kolik setkání bude potřeba.

Následně s vedením školy pracujeme na hlavních prioritách nového druhého stupně – na jeho profilu. Dalším krokem je utváření základního rámce – struktura ideálních rozvrhů a úvazků v kontextu konkrétního personálního obsazení,  rozdělení dětí do skupin.

Jakmile je zhruba jasný celkový koncept a rámec, začínáme s učiteli během pravidelných setkání pracovat na jednotlivých aspektech výuky – Co a proč v určitém věku učit? Jak si učivo nebo projekt naplánovat? Jakým způsobem učit? Co je mi jako učiteli blízké, co radši přenechám kolegům?

Učitelé nám vypráví, jak by si představovali učení jednotlivých témat či organizaci konkrétních projektů. My klademe zpřesňovací otázky nebo navrhujeme, jak doplnit to, co schází. Hledáme, jak propojit různá témata a předměty, na čem mohou mezi sebou učitelé spolupracovat. Upozorňujeme na úskalí a snažíme se společně pojmenovat, čemu se vyvarovat. Výsledkem je ucelená, odargumentovaná a sdílená vize týmu učitelů a vedení.

Paralelně se bavíme o tom, jak postupně vytvářený koncept druhého stupně prezentovat navenek směrem k rodičům, dětem a široké veřejnosti. Můžeme přispět přednáškou nebo besedou pro veřejnost, kde ukážeme hlubší důvody nového konceptu, upozorníme na pozitivní zkušenosti z jiných českých a zahraničních škol, které jsme navštívili.

Od nového školního roku už škola sbírá bezprostřední zkušenosti s realizací nového konceptu. Vylaďuje, co nebylo možné naplánovat předem, vylepšuje koncept za chodu v rámci předem daných neměnných mantinelů (jako např. rozvrh). V případě potřeby můžeme ještě jednou či dvakrát přijet a pomoci s dolaďováním.

Výhled do budoucna

Další zajímavou možností rozvoje druhých stupňů jsou vzájemné návštěvy či výměny žáků a učitelů. Děti v tomto věku rády cestují, rozšiřují si obzory a porovnávají, jak je to jinde. Pro učitele je to možnost povystoupit ze zajetých kolejí, uvidět, že někde to může fungovat úplně jinak. Nebo najít spřízněnou duši. Postupně vzniká více nových inovativních druhých stupňů, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci. Může být smysluplné, že třeba učitel přírodovědných předmětů učí na dvou nebo třech blízkých inovativních školách zároveň. Nebo měsíc v jedné a měsíc ve druhé škole. Může to znít nerealisticky, ale v zahraničí takové systémy už dávno fungují.

Přednášky či debaty

Pokud chcete uspořádat přednášku či debatu pro rodiče z vaší školy či šiřší veřejnost na téma související s výukou na 2. stupni ZŠ, podívejte se na bližší informace k naší nabídce >>.

Pokud byste měli zájem využít naší nabídky nebo s námi jinak spolupracovat na otázkách budování druhého stupně,

napište nám na zakladani-druheho-stupne@inovativnivzdelavani.cz.