PODPORA INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRŮMYSLU, TECHNOLOGIÍ A ŘEMESEL

Většina inovátorů v pedagogice je výrazně humanisticky orientovaná; svět průmyslu je pro ně přinejmenším vzdálený a neuchopitelný. Institut proto zavedl vlastní sekci zabývající se aplikací a podpoře inovací v pedagogice odborné výuky a vzdělávání. Smyslem sekce je hledat prostor pro jiné přístupy k odbornému vzdělávání, které povedou ke zvýšení technologických kompetencí populace, rozvinou pozitivní vztah budoucích odborníků ke své odborné činnosti a sníží nároky na nutnost řízení a kontroly práce těchto odborníků.

Forma sekce zatím není ustálená a zabíhá se. V současné době Institut působí v doméně programování a elektrotechniky. Pro programování již máme dobře zavedený program podpory začínajících programátorů. V doméně elektrotechniky vyhledáváme kroužky a zájmové skupiny mladých amaterských elektrotechniků, kterým zprostředkováváme elektrotechnické zadání, úkoly a projekty z firem elektrotechnického zaměření.

Uvítáme diskuze a zájem hledat zlepšující přístupy i v jiných průmyslových, zemědělských, technologických nebo řemeslných sektorech.

Chcete na projekt navázat nebo si na dané téma vyměnit názory?

Ozvěte se nám na vzdelavani-v-prumyslu@inovativnivzdelavani.cz.