PŘEDNÁŠKY „JAK UČIT NA 2. STUPNI"

Do vašeho regionu přijedeme rádi uspořádat přednášku či debatu na téma „Jak učit na 2. stupni“. První cyklus přednášek proběhl před 2 lety v Praze a byl rozdělen do tří částí:

 1. Jak učit, aby výuka procházela hlavou, rukama a srdcem
 2. Co je důležité učit a co ne
 3. Kudy na to – jak to za stávajících podmínek převést do reality

Témata je možné shrnout i do dvou delších přednášek. Nebo je možné se zaměřit na jednotlivé dílčí téma (viz níže), které je pro vás zajímavé.

Možná témata k výchově a vzdělávání dětí na druhému stupni

 • O vztahu rodičů ke svým dospívajícím dětem
 • Puberta a co znamená pro výuku a výchovu doma i ve škole
 • Výchova kluků a dívek v době dospívání – co potřebují kluci a co dívky
 • Autorita učitele na druhém stupni – o osobnosti, hranicích, pravidlech a improvizaci
 • Co děti v pubertě baví, co ne a proč. Co prospívá, co může být nezdravé nebo nebezpečné
 • Jaká témata v jednotlivých předmětech a jaké aktivity rezonují s věkem dětí na druhém stupni
 • Hodnocení, vnitřní a vnější motivace dětí v době před pubertou a v pubertě
 • Kolik a co je třeba děti naučit z učební látky, co naopak není nutné
 • Jak vypadá druhý stupeň v konkrétním typu alternativní školy (waldorf, montessori, svobodná, přírodní škola)

Možná témata k různým aspektům výuky na druhém stupni

 • Svoboda a hranice – co je a není dovoleno, pravidla a jejich domlouvání, disciplína
 • Kdo určuje, co se děje – co určuje učitel a v čem mají děti naopak volný prostor
 • Práce s žáky, kteří v jakémkoliv smyslu vybočují, jejich postavení v kolektivu
 • Vnitřní diferenciace ve větších nebo nehomogenních třídách, dělení na skupiny
 • Spolupráce učitelů mezi sebou, sladění s vedením školy a s rodiči
 • Prozkušování, výběr a doprovázení nových učitelů, vzájemné hospitace
 • Jak dětem přiblížit podstatu přírodních věd – o přemýšlení a experimentování
 • Jak dětem přiblížit podstatu společenských věd – o jednotlivci a společenství
 • Jak vyvažovat intelektuální zatížení dětí pohybem a uměním
 • Jak přivést děti k tomu, aby si toho mohly více a více rozhodovat sami
 • Jak děti nadchnout pro matematiku a sladit různé úrovně žáků
 • Projektové vyučování – výběr témat, příprava, realizace a reflexe, propojení s klasickou výukou
 • Kritické myšlení na druhém stupni
 • Smysluplná práce s elektronikou a mediální výchova na druhém stupni
 • Zdravý rozvrh hodin a celoroční plán projektů – z pohledu  dětí, učitelů i financí
 • Jak prezentovat to, co děláme na druhém stupni, navenek – např. vůči úřadům nebo tatínkům

Chcete uspořádat přednášku či debatu  souvsisející s druhým stupňem?

Napište nám na zakladani-druheho-stupne@inovativnivzdelavani.cz.