naše poslání

Institut je platforma pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání. Naším cílem je vytvářet podpůrné podmínky pro vznik a zavádění inovací ve vzdělávání v České Republice. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Máme zkušenosti s každodenní realitou mnoha přístupů a filosofií ke vzdělávání a pečlivě si nad těmito přístupy udržujeme nezaujatý nadhled. Prostřednictvím projektů Institutu nebo spřátelených organizací podporujeme iniciativy usilující o efektivní a s ideály humanismu sladěný proces vzdělávání mladých lidí.

náš tým

Jádro institutu tvoří volně spjatá skupina nezávisle jednajících lidí s hlubokými kompetencemi nejenom v oblasti vzdělávání.

Martina Poláková

Martina Poláková

Vystudovala ekonomii a pracovala jako finanční analytik. Brzo zjistila, že obor financí ji nepřináší tolik radosti a tak se stala zřizovatelkou a spoluzakladatelkou Soukromé školky a školy Svět. Osm let školu aktivně vedla a prosazovala Montessori přístup nejen mezi žáky, ale také v řízení celé organizace.

Poté, co se stala maminkou dvou dětí se dále vzdělává v mentoringu, psychologii a důležitosti attachementu ve vývoji dětí. Je také lektorkou jógy a její velkou vášní jsou práce s tělem a emocemi, dechové techniky a meditace. Věří v sebeúzdravný zdroj v každém z nás a svým klientům ho pomáhá nacházet.

V rámci institutu poskytuje konzultace.

Pavel Kraemer

Pavel Kraemer

pavel.kraemer@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval matematiku na MFF UK a waldorfskou a intuitivní pedagogiku. Učil na alternativních školách u nás i v zahraničí. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu zajímavých škol. Organizuje vzdělávání učitelů a ředitelů, několik škol pravidelně doprovází.

Založil Institut pro Podporu inovativního vzdělávání. Pro veřejnost spoluorganizoval festivaly inovativních škol InoEduFest a besedy o vzdělávání v Divadle Kampa a v centru Itaka. Pomáhá se zakládáním nových škol a se zaváděním inovativního přístupu na druhém stupni.

Jan Kysela

Jan Kysela

jan.kysela@inovativnivzdelavani.cz

Pro Institut zajišťuje koordinaci projektů a spolupráci s partnerskými organizacemi. Zastupuje Institut ve SKAVU, kde vede pracovní skupinu, která se zabývá filmovým zpracováním Desatera SKAVU.

Zkušenosti s různými vzdělávacími systémy nabíral v Anglii, Singapuru, Španělsku, Německu a na Novém Zélandu. Po návratu ze svých studií pomáhal s rozjezdem organizace EduFórum. Je jedním ze zakladatelů Školy 21. Půl roku strávil v klášterech na Srí Lance, v Myanmaru, Anglii a Francii.

V současné době se podílí na nově vznikajícím programu Beautiful minds. Zajímá se o rozvoj inovativních přístupů ve vzdělávání, všímavou výchovu a meditace.

Renata Svoboda

Renata Svoboda

renata.svoboda@inovativnivzdelavani.cz

Učitelka-průvodkyně, tanečnice, žena. O alternativní vzdělávání se Renata začala zajímat během studia na PedF UK, kdy se začala sama sebe ptát, jaká vlastně chce být učitelka.

Po pedagogické fakultě absolvovala dvouletý výcvik Učitel naživo, navštívila mnohé inovativní školy v České republice, v Německu, ve Finsku. Učila jak na tradičních, tak na alternativních školách.

Věnuje se improvizovaným formám tance, budování komunity, naslouchání vnitřní moudrosti a nikdy nekončícímu objevování nových obzorů. V Institutu má na radost koordinaci navštěvování inovativních škol a knižní web.

Jan Sýkora

Jan Sýkora

jan.sykora@inovativnivzdelavani.cz

Člen několika občanských sdružení a táta tří dětí. Baví jej přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů.

V minulosti realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy. Všechny tyto zkušenosti využil při založení školy Hučák. V Hučáku má na starosti směřování školy, povídání se všemi aktéry a hledání balancu všech zúčastněných. S dětmi se setkává při asistencích,  při výuce i ve školní družině.

Pod spolkem SATORI realizuje preventivní programy ve školách, kde hledá cesty k trvale udržitelné pozitivní změně.

Michaela Dašková

Michaela Dašková

michaela.daskova@inovativnivzdelavani.cz

Studovala tanec, improvizaci a fyzické divadlo v německém Freiburgu. Je také absolventkou fakulty výtvarných umění a zkušenou pedagožkou.

Vede výtvarné, divadelní i pohybové taneční semináře. Byla členkou a produkční divadelního spolku Teď, nádech a leť. A dál se neustále vzdělává jako účastnice na domácích i mezinárodních workshopech a projektech.

V Instututu má na starosti projekt Zprostředkování pedagogické praxe a Pohybové a improvizační semináře.

Miriam Šipošová

Miriam Šipošová

Studovala andragogiku – výchovu a vzdělávání dospělých v Bratislavě a v Brně. Angažuje se
v práci s mládeži jako dobrovolník a působí v komerčním sektoru, kde organizuje poradenství a vzdělávání ve firmách. Miriam také zajišťuje administrativní průběh evropských projektů týkajících se vzdělání a managementu pro vzdělání.

V Institutu řeší administrativní činnosti.

Správní rada
Jindřich Monček

Jindřich Monček

Zakladatel školy Jedna Radost v Poděbradech. V roli lektora a mentora podporuje rozvoj učitelů, zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Vystupoval na Festivalu Evolution a na InoEduFestu.

Tomáš Feřtek

Tomáš Feřtek

Dramaturg a scenárista, spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin. Původní profesí novinář, mezi lety 1992 a 2007 pracoval jako reportér a šéfreportér týdeníku Reflex. Autor knih Ředitelská kuchařka (2002), Rodiče vítáni (2011), Co je nového ve vzdělávání (2015, 2019) a několika turistických průvodců. Pracuje jako dramaturg České televize.

Daniela Vodová

Daniela Vodová

daniela.vodova@inovativnivzdelavani.cz

Je zřizovatelkou a ředitelkou Základní školy Hůrka v Kutné Hoře. Má 3 děti a spoustu domácí havěti. Při své práci průvodce a ředitelky školy se zaměřuje především na znovunalezení a podporu vnitřní motivace pedagogů, dětí a leckdy i rodičů.

Inspirativní osobnosti inovativního vzdělávání, se kterými spolupracujeme

Silvie Pýchová, František Tichý, Vladimír Dobeš, Karel Derfl, Tereza Valkounová,
Karel Rýdl, Ivan Smolka, Šárka Hauznerová, Táňa Kadlecová