naše poslání

Institut je platforma pro inovativní a alternativní iniciativy ve vzdělávání. Naším cílem je vytvářet podpůrné podmínky pro vznik a zavádění inovací ve vzdělávání v České Republice. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Máme zkušenosti s každodenní realitou mnoha přístupů a filosofií ke vzdělávání a pečlivě si nad těmito přístupy udržujeme nezaujatý nadhled. Prostřednictvím projektů Institutu nebo spřátelených organizací podporujeme iniciativy usilující o efektivní a s ideály humanismu sladěný proces vzdělávání mladých lidí.

náš tým

Jádro institutu tvoří volně spjatá skupina nezávisle jednajících lidí s hlubokými kompetencemi nejenom v oblasti vzdělávání.

Jan Kysela

Jan Kysela

jan.kysela@inovativnivzdelavani.cz

Pro Institut zajišťuje koordinaci projektů a spolupráci s partnerskými organizacemi. Zastupuje Institut ve SKAVU, kde vede pracovní skupinu, která se zabývá filmovým zpracováním Desatera SKAVU.

Zkušenosti s různými vzdělávacími systémy nabíral v Anglii, Singapuru, Španělsku, Německu a na Novém Zélandu. Po návratu ze svých studií pomáhal s rozjezdem organizace EduFórum. Je jedním ze zakladatelů Školy 21. Půl roku strávil v klášterech na Srí Lance, v Myanmaru, Anglii a Francii.

V současné době se podílí na nově vznikajícím programu Beautiful minds. Zajímá se o rozvoj inovativních přístupů ve vzdělávání, všímavou výchovu a meditace.

Pavel Kraemer

Pavel Kraemer

pavel.kraemer@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval matematiku na MFF UK a waldorfskou a intuitivní pedagogiku. Učil na alternativních školách u nás i v zahraničí. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu zajímavých škol. Organizuje vzdělávání učitelů a ředitelů, několik škol pravidelně doprovází.

Založil Institut pro Podporu inovativního vzdělávání. Pro veřejnost spoluorganizoval festivaly inovativních škol InoEduFest a besedy o vzdělávání v Divadle Kampa a v centru Itaka. Pomáhá se zakládáním nových škol a se zaváděním inovativního přístupu na druhém stupni.

Jindřich Monček

Jindřich Monček

jindrich.moncek@inovativnivzdelavani.cz

Vystudoval Pedf UK Praha, dále se  vzdělávál v mentoringu a řízení školy. Jako učitel zaváděl metody aktivního učení na prvním i druhém stupni. Jako ředitel státní školy proměňoval školu na otevřenou, komunitní a učící se organizaci.

Založil a pět let vedl soukromou Základní školu JEDNA RADOST v Poděbradech založenou na hodnotách sebeúcty, seberegulace, autonomie a smysluplného učení. Jako lektor, mentor a videotrenér se zaměřuje na podporu profesního i osobnostního rozvoje pedagogů i svých kolegů. Žije pro rodinu, školu, hledání životního poslání a naplňování snů.

Michaela Dašková

Michaela Dašková

michaela.daskova@inovativnivzdelavani.cz

Studovala tanec, improvizaci a fyzické divadlo v německém Freiburgu. Je také absolventkou fakulty výtvarných umění a zkušenou pedagožkou.

Vede výtvarné, divadelní i pohybové taneční semináře. Byla členkou a produkční divadelního spolku Teď, nádech a leť. A dál se neustále vzdělává jako účastnice na domácích i mezinárodních workshopech a projektech.

V Instututu má na starosti projekt Zprostředkování pedagogické praxe a Pohybové a improvizační semináře.

Daniela Vodová

Daniela Vodová

daniela.vodova@inovativnivzdelavani.cz

Je zřizovatelkou a ředitelkou Základní školy Hůrka v Kutné Hoře. Má 3 děti a spoustu domácí havěti. Při své práci průvodce a ředitelky školy se zaměřuje především na znovunalezení a podporu vnitřní motivace pedagogů, dětí a leckdy i rodičů.

Zabývá se teorií attachementu ve školním prostředí a dále ji rozvíjí. Díky práci s attachementem se děti začínají znovu zajímat o sebe sama, a tím pádem i o to, v jakém prostředí se nacházejí, kde rostou, co je obklopuje. Znovu se v nich problouzí zvídavost.

V rámci Institutu poskytuje konzultace.

 

Jan Sýkora

Jan Sýkora

jan.sykora@inovativnivzdelavani.cz

Člen několika občanských sdružení a táta tří dětí. Baví jej přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů.

V minulosti realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy. Všechny tyto zkušenosti využil při založení školy Hučák. V Hučáku má na starosti směřování školy, povídání se všemi aktéry a hledání balancu všech zúčastněných. S dětmi se setkává při asistencích,  při výuce i ve školní družině.

Pod spolkem SATORI realizuje preventivní programy ve školách, kde hledá cesty k trvale udržitelné pozitivní změně.

Renata Svoboda

Renata Svoboda

renata.svoboda@inovativnivzdelavani.cz

Učitelka-průvodkyně, tanečnice, žena. O alternativní vzdělávání se Renata začala zajímat během studia na PedF UK, kdy se začala sama sebe ptát, jaká vlastně chce být učitelka.

Po pedagogické fakultě absolvovala dvouletý výcvik Učitel naživo, navštívila mnohé inovativní školy v České republice, v Německu, ve Finsku. Učila jak na tradičních, tak na alternativních školách.

Věnuje se improvizovaným formám tance, budování komunity, naslouchání vnitřní moudrosti a nikdy nekončícímu objevování nových obzorů. V Institutu má na radost koordinaci navštěvování inovativních škol a knižní web.

Ludmila Nieslaniková

Ludmila Nieslaniková

ludmila.nieslanikova@inovativnivzdelavani.cz

Původně vystudovala Stavební fakultu v Brně, po několika letech praxe poslechla své cestovatelské srdce a šla žít do Austrálie. To jí změnilo pohled na život a krátce po návratu stavební obor profesně opustila.

Celý život se setkává s alternativními přístupy k výuce, pohybuje se mezi rodiči domškoláků, provozovatelů lesních školek či komunitních center.

Poslední půlroční cesta v Jižní Americe jí přivedla k více k práci s lidmi, takže se věnuje terapiím zaměřeným na vědomý dotek dechu života. Mimo to je také virtuální asistentka a vyrábí macramé šperky.

V institutu má na starosti administrativu.

Kateřina Jarošová

Kateřina Jarošová

katerina.jarosova@inovativnivzdelavani.cz

V českém školství se pohybuje pátým rokem. Z klasického státního systému se zděšením, jak tento systém funguje, „utekla“ do alternativních vod vzdělávání v podobě metodiky Montessori a lesních školek, kde zakotvila nadobro. Ve stejné době se v ní objevila silná touha přispět ke změně českého školství, především k jeho inovaci a nízkoprahovosti alternativních přístupů.

Momentálně pracuje v dětském lesním klubu v Praze – Klánovicích. Studuje speciální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Zajímá se o psychologii a neurovědy. Věnuje se mindfulness meditaci a rozvoji nenásilné komunikace. Z pedagogických a výchovných přístupů, jež ji jsou blízké a ze kterých nejvíc čerpá ve své práci, to jsou názory M. Montessori a dánského pedagoga a rodinného terapeuta Jespera Juula.

V Institutu pomáhá s administrativou, konkrétně se sběrem dat o zajímavých školách v zahraničí.

Správní rada
Tomáš Feřtek

Tomáš Feřtek

Dramaturg a scenárista, spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin. Původní profesí novinář, mezi lety 1992 a 2007 pracoval jako reportér a šéfreportér týdeníku Reflex. Autor knih Ředitelská kuchařka (2002), Rodiče vítáni (2011), Co je nového ve vzdělávání (2015, 2019) a několika turistických průvodců. Pracuje jako dramaturg České televize.

Jindřich Monček

Jindřich Monček

Zakladatel školy Jedna Radost v Poděbradech. V roli lektora a mentora podporuje rozvoj učitelů, zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Vystupoval na Festivalu Evolution a na InoEduFestu.

Inspirativní osobnosti inovativního vzdělávání, se kterými spolupracujeme

Silvie Pýchová, František Tichý, Vladimír Dobeš, Karel Derfl, Tereza Valkounová,
Karel Rýdl, Ivan Smolka, Šárka Hauznerová, Táňa Kadlecová