DOPROVÁZENÍ ŠKOL

Již od roku 2015 doprovázíme různé školy po České republice. Zaměřujeme se na vyladění emoční kondice školy, řešení konfliktů a skrytých rozporů. Pomáháme s nastavením procesů, komunikace a harmonickým začleňováním idejí a postupů z jednotlivých alternativních proudů. Podporujeme aktivní budování komunity mezi dětmi, průvodci / učiteli. Přinášíme konkrétní návrhy a inspiraci, jak posunout výuku jednotlivých předmětů či témat.

Jaký je náš přístup?

Systematický mentoring či supervize je podle našich zkušeností efektivnější než jednorázová návštěva. Proto k vám můžeme jezdit opakovaně a během celého roku sledovat, jak se kroky, o nichž se budeme společně bavit, daří uskutečňovat. Budování inovativní školy je proces, který občas vypadá jakoby se zastavil a stál na místě. Jindy se naopak překotně posouvá vpřed a je čas reflektovat,  co se děje.

V inovativních školách nám jde o radost z poznávání, ale i o zažívání pocitu mezilidské blízkosti a sounáležitosti. Pomůžeme vám zaktivizovat rodiče a nalézt jejich potenciál pro rozvoj školy. Podíváme se na to, co komplikuje hladký průběh dění ve škole. Každý problém má řešení, každý nedostatek lze vidět jako příležitost, každá chyba vede k novým náhledům a poznáním.

Podrobnější informace a jak nás oslovit?

Zaměřujete se v současnosti na vizi školy? Potřebujete osobní poradenství ve finančních a právních otázkách zakládání a vedení školy? Ozvěte se nám na email doprovazeni-skol@inovativnivzdelavani.cz a my vám poradíme. Tady najdete podrobnější informace.

Cenová nabídka

KE STAŽENÍ – PREZENTACE DOPROVÁZENÍ A CENOVÁ NABÍDKA.

Pavel Kraemer

Pavel Kraemer

Vystudoval matematiku na MFF UK a waldorfskou a intuitivní pedagogiku. Učil na alternativních školách u nás i v zahraničí. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu zajímavých škol. Organizuje vzdělávání učitelů a ředitelů,  několik škol pravidelně doprovází. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje a podporuje alternativní proudy ve vzdělávání. Pro veřejnost spoluorganizoval festivaly inovativních škol InoEduFest a besedy o vzdělávání v Divadle na Kampě a v centru Itaka. Pomáhá se zakládáním nových škol a se zaváděním inovativního přístupu na druhém stupni.

Jan Sýkora

Jan Sýkora

V minulosti realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy. Všechny tyto zkušenosti využil při založení školy Hučák v Hradci Králové. 

V Hučáku má na starosti směřování školy, povídání se všemi aktéry a hledání balancu všech zúčastněných. S dětmi se setkává při asistencích,  při výuce i ve školní družině.

Pod spolkem SATORI realizuje preventivní programy ve školách, kde hledá cesty k trvale udržitelné pozitivní změně.

V rámci Institutu vede semináře o zakládání škol a o financích na soukromých školách.

Daniela Vodová

Daniela Vodová

Je zřizovatelkou a ředitelkou Základní školy Hůrka v Kutné Hoře. Má 3 děti a spoustu domácí havěti. Při své práci průvodce a ředitelky školy se zaměřuje především na znovunalezení a podporu vnitřní motivace pedagogů, dětí a leckdy i rodičů.

Zabývá se teorií attachementu ve školním prostředí a dále ji rozvíjí. Díky práci s attachementem se děti začínají znovu zajímat o sebe sama, a tím pádem i o to, v jakém prostředí se nacházejí, kde rostou, co je obklopuje. Znovu se v nich problouzí zvídavost.

V rámci Institutu poskytuje konzultace.

Jindřich Monček

Jindřich Monček

Vystudoval PedF UK Praha, dále se vzdělával v mentoringu a řízení školy. Jako učitel zaváděl metody aktivního učení na prvním i druhém stupni. Jako ředitel státní základní školy proměňoval školu na otevřenou,  komunitní a učící se organizaci.

Založil a pět let vedl soukromou Základní školu JEDNA RADOST v Poděbradech založenou na hodnotách sebeúcty a seberegulace, autonomie a smysluplného učení. Jako lektor, mentor a videotrenér se zaměřuje na podporu profesního i osobního rozvoje pedagogů i svých kolegů. Žije pro rodinu, školu, hledání životního poslání i naplňování snů.

V rámci Institutu nabízí krátkodobou i dlouhodobou spolupráci se školami – více informací >>.

Martina Poláková

Martina Poláková

Vystudovala ekonomii a pracovala jako finanční analytik. Brzo zjistila, že obor financí ji nepřináší tolik radosti a tak se stala zřizovatelkou a spoluzakladatelkou Soukromé školky a školy Svět. Osm let školu aktivně vedla a prosazovala Montessori přístup nejen mezi žáky, ale také v řízení celé organizace.

Poté, co se stala maminkou dvou dětí se dále vzdělává v mentoringu, psychologii a důležitosti attachementu ve vývoji dětí. Je také lektorkou jógy a její velkou vášní jsou práce s tělem a emocemi, dechové techniky a meditace. Věří v sebeúzdravný zdroj v každém z nás a svým klientům ho pomáhá nacházet.

V rámci institutu poskytuje konzultace.

Hana Torresová

Hana Torresová

Průvodkyně a spoluzakladatelka komunitní svobodné školy Přirozené učení v Milovicích. Po ZŠ se vyučila zahradnicí, při práci a dětech vystudovala španělštinu a učitelství SŠ na FF UK a výchovné poradenství na PedF MU. Učila španělštinu na víceletých gymnáziích, kde se jako koordinátorka podílela na tvorbě školních ŠVP. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky, respektující komunikace, kritického myšlení a spousty dalších.

Je mámou čtyř synů a jedné dcery. V současnosti se zabývá komunikací v rodině i ve škole, vyvažováním potřeb jednotlivců a skupiny a hledáním rovnováhy mezi řádem a plynutím. Věnuje se vztahové terapii a sebepoznání.

V rámci institutu doprovází školy a poskytuje konzultace.

Michal Nedbal

Michal Nedbal

Spoluzakládal úspěšnou produkční agenturu, kde pracoval pro klienty jako Red Bull, FIA, Autoklub ČR nebo Jägermeister. Při produkci přímého přenosu z MS do vrchu koordinoval  80 lidí – velká škola.

Dokáže vytvořit prostředí, kde je tvůrčí atmosféra, radost, pohoda a respektující a bezpečné prostředí. Propojuje lidi, které baví stejné téma a vytváří jim prostor, aby se mohli rozvíjet a aby vše fungovalo jako namazaný stroj. Rád se vydává mimo komfortní zónu, učí se a objevuje nové. Jako třeba naposled ve ScioŠkole, kde vedl družinu. S manželkou si přestavuje Pragu V3S na pojízdný domov. Nyní provází rodiny na cestě ve vzdělávání jejich dětí a budování komunit.

Chcete navázat spolupráci při doprovázení vaší školy?

Ozvěte se nám na doprovazeni-skol@inovativnivzdelavani.cz.