VRSTEVNICKÁ VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ

Institut využívá svůj tým programátorů k tomu, aby pomáhal s výukou a doučováním programování na školách. Přestože většina programátorů je mladého věku, tak již běžně úspěšně pracují na komerčních projektech, a způsob výuky tak získává charakter vrstevnického vyučování. Kvalitu garantují na pozadí zkušení mentoři, kteří se většinou samotné výuce nevěnují. Služba je určená v několika režimech pro studenty i školy.

Službu poskytujeme v několika variantách, které se liší podle toho, jak hluboko chce dotyčný proniknout do tématu a kdo si službu objednává.

Varianta Doučování

Záměrem je pomoci studentovi splnit běžné školní povinnosti a úkoly spojené s výukou informatiky a programování. Programátor vysvětlí zájemcovi aplikované principy a pomůže mu pochopit studované téma. Nicméně nejde se do hloubky a nemíří se na to, že student mistrně ovládne dané téma. Tato varianta je tak vhodná pro studenty neinformatických oborů nebo je vhodná v případě, kdy je student hodně na začátku a nemá chuť zanořit se do problematiky programování.

Průběh doučování

Student si domluví online schůzku s programátorem, který mu pomůže s vypracováním školního úkolu nebo vysvětlením probírané látky. Někdy je potřeba, aby se programátor na první schůzce seznámil se zadáním a výklad si připravil na další schůzce. Zvládáme mimo jiné tyto programovací jazyky:

C, C++, C#, Java, Pascal, HTML, CSS, Javascript, PHP, Python, Linux shell skriptování, Perl, R, Assembler, Prolog

S dětskými programovacími jazyky (Scratch, Karel, …) si také poradíme.

Doučování je možné objednat v těchto třech režimech:
  1. Ojedinělá naplánovaná lekce: 800 Kč/h
  2. Balík alespoň pěti naplánovaných lekcí pro pololetí: 600 Kč/h
  3. Náhlé řešení studijní krize: 1 500 Kč/h (poskytnutí této služby nejsme schopni vždy garantovat)

Varianta Individuální kurz

Smyslem této varianty je poskytnout individualizovaný kurz nadšeným studentům do programování, kteří chtějí proniknout do problematiky a velmi dobře si osvojit danou oblast programování. Plán, zaměření a rozsah kurzu si definuje zájemce v diskuzi se zkušeným mentorem. Kurz by měl dříve nebo později přejít do řešení reálných programátorských úkolů v reálném projektu. S konkrétními situacemi buď studentovi pomáhá přímo mentor a nebo některý z programátorů Institutu. Kurzem zájemce postupuje svým vlastním tempem a kurzovné platí průběžně. Očekává se vnitřní motivace studenta, bez které případně kurz nepokračuje. Kurz probíhá skrze online setkání.

Cena

Kurzovné činí 5 000 – 40 000 Kč dle rozsahu kurzu a dohody s mentorem. Jedná se o dražší variantu vzdělávání, která může být alternativou například za vánoční dárek.

Varianta Individualizovaná školní výuka

Služba je pro školy, kterým umožňujeme zavést individualizovanou výuku programování pro studenty s vysokým zájmem o programování. Provedení je nutné sestavit na míru podmínkám a způsobu fungování školy. Podmínkou této výuky je vnitřní motivace studentů, kterou si nelze vynucovat výzvami ke studiu nebo vytvářením (ať už transparentních nebo skrytých) motivujících faktorů. Tuto formu výuky tak obvykle není možné nasadit plošně na celou třídu, protože v jedné třídě se obvykle vyskytuje nanejvýš pár studentů, kteří dané téma studují samovolně.

Služba je hrazená školou dle dohody a náročnosti provedení výuky.

Varianta Profesní výcvik

Tato varianta je pro studenty, kteří již mají záměr realizovat se v programátorské profesi. Zájemce je brzo integrován do programátorského týmu, kde s podporou mentora a kolegů řeší reálně potřebné programátorské úkony. Za program se neplatí, naopak zájemce je odměňován podle přínosu ze své práce. Program vyžaduje zprostředkování a koordinaci placených programátorských projektů, které není snadné v komerčním světě získat. Proto se na účast v programu momentálně čeká cca dvanáct měsíců.

Podrobnosti o tomto programu jsou na stránce Profesní výcvik programátorů.

O služby je možné žádat na podpora-programatoru@inovativnivzdelavani.cz.